ΜΕΛΕΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Στη Green Point Energy το φυσικό αέριο δεν είναι μια απλή τεχνική διαδικασία, αλλά στόχος μας είναι να εκμεταλλευτούμε τα οφέλη του για να κατασκευάσουμε εγκαταστάσεις αερίου που μας αποδίδουν τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας.

Η Green Point Energy με μεγάλη εμπειρία στο χώρο του φυσικού αεριού, αναλαμβάνει όλες τις  διαδικασίες, από το αρχικό στάδιο της αίτησης σύνδεσης φυσικού αερίου μέχρι και την παράδοση της εγκατάστασης σε πλήρη λειτουργία.

Συνοπτικά τα στάδια είναι:

  • Αίτηση σύνδεσης και διαδικασίες με την Εταιρεία Διανομής Αερίου για την τοποθέτηση του μετρητή αερίου
  • Κατάθεση μελέτης φυσικού αερίου
  • Κατασκευή εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου
  • Ρύθμιση συσκευών φυσικού αερίου
  • Παράδοση εγγυήσεων και εγκατάστασης σε πλήρη λειτουργία

Οι εγκαταστάσεις φυσικού αερίου εκτελούνται οργανωμένα από ειδικευμένους τεχνικούς με ιδιαίτερο σεβασμό στον χώρο του πελάτη, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια και την υψηλή ποιότητα εργασίας. Παρέχεται υψηλό επίπεδο service και εξυπηρέτησης των πελατών μας ακόμη και μετά την παράδοση του έργου.

Τα υλικά και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται για τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου είναι υψηλής ποιότητας και πληρούν όλες τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά CE για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου

Οι εγκαταστάσεις πραγματοποιούνται πάντα σύμφωνα με τον “Κανονισμό Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar” (ΦΕΚ 976, Τεύχος Β’, 28/3/2012), καθώς και κάθε υπάρχουσα οδηγία της ΕΔΑ Αττικής.

Το φυσικό αέριο βρίσκει χρήση στα ακόλουθα:

  • Θέρμανση
  • Μαγείρεμα
  • Ζεστό νερό χρήσης
  • Κλιματισμός

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ