ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το προσωπικό και οι συνεργάτες μας είναι αδειούχοι και πιστοποιημένοι τεχνικοί με συνεχή εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες και πρόθυμοι να βοηθήσουν και να εξυπηρετήσουν και τον πιο απαιτητικό καταναλωτή.

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΑΡΟΧΟ (ΕΠΑ)
 ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑ