ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το προσωπικό και οι συνεργάτες μας είναι αδειούχοι και πιστοποιημένοι τεχνικοί με συνεχή εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες και πρόθυμοι να βοηθήσουν και να εξυπηρετήσουν και τον πιο απαιτητικό καταναλωτή.